یکی دیگراز مواردی که هنگام خرید میز منشی ویا میز مدیریتی ومیز کارمندی باید در نظر داشت بحث ارگونومی وتناسب با محیط کار میباشد . در واقع ارگونومی یکی از مهمترین موارد در زمینه مبلمان اداری میباشد به طوریکه در ساخت میز اداری مدیریتی ومیز کارشناسی ومیز کارمندی میز باید دارای ارتفاع مناسب باشد که کاربران در طول ساعات کار دچار خستگی وافسردگی نشوند و رعایت اصول ارگونومی در ساخت و طراحی میز اداری ارتباط مستقیم در بازدهی و راندمان کارمندان دارد.

 

یکی دیگر مواردی که میتوان در انتخاب میز اداری که شامل میز کنفرانس و یا میز مدیریت باید در نظر داشت تناسب کامل میز با صندلی گردان اداری باشد در واقع به این نکته اشاره کرد که میز اداری متناسب با صندلی باشد وبا هم همخوانی لازم را داشته باشند .  به عنوان مثال صندلی که برای میز کارشناسی در نطر گرفته میشود علاوه بر اینکه باید گردان و دارای قابلیت تنظیم ارتفاع هست باید دسته دار باشد که کارمند احساس راحتی بکند و این صندلی با صندلی ارباب رجوع بسیار متفاوت است.

 

در واقع هنگام خرید کردن صندلی و میز و یا هر کالای دیگری باید هدفمند واصولی خرید کرد . خریدی که با توجه به بهای پرداختی ان از کارایی و کیفیت لازم برخور دار باشد .

اگر در مورد تناسب و متناسب بودن ملزومات اداری تکیه مکنیم ،ففط و فقط به خاطر رفاه حال خودتان میباشد . امروزه افراد زیادی در بین کارمندان وکارکنان از درد کمر رنج میبرند و مشکلات عدیده ای در این زمینه دارند وبه دنبال ان میگردند ، وچه بسا به تنها جایی که فکر نمیکنند همان صندلی است که روزانه ساعتها برروی ان نشسته اند. بله درسته صندلی غیر اصولی و غیر استاندارد میتواند عامل اساسی کمر درد در دارز مدت باشد.

پس تناسب وارگونومی واستاندارد از شاخصه های اساسی هر خرید در زمینه مبلمان اداری میباشد که باید به ان دقت کرد.