صندلی مدیریتی
یکی از مهمترین دسته بندیها در زمینه صندلی اداری ، صندلی مدیریت میباشد.  صندلی گردان مدیریتی یکی از انتخابهای اصلی در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی و دفاتر کار میباشد.

اساسا صندلی گردان مدیریت در یک فضا کاری ومحیط اداری مدیر مجموعه را از پرسنل و کارمندان دیگر مجزا میکند به طوریکه وقتی ارباب رجوع وارد فضا و محیط کاری میشود در نگاه اول مبلمان و میز و صندلی مدیر مجوعه نظرش را جلب میکند و این میز مدیریتی و صندلی مدیریتی بیشترین نگاهها را به خود اختصاص میدهد معمولا صندلیهای مدیریتی دارای پشتیهای بلندتری نسبت به سایر صندلیهای کارمندان دیگر میباشد.

در صنعت مبلمان اداری پایه پنج پر صندلی مدیریتی کمی با پایهای پنج پر صندلیهای گردان کارمندی و صندلی منشی و اپراتوری متفاوت میباشد به همین منظور جک به کار رفته در ساخت صندلی گردان مدیریتی کمی کوتاهتر از سایر صندلیهای اداری میباشد پایه پنج پر صندلی گردان مدیریت نسبتا از سایر صندلیها از ارتفاع بیشتری برخوردار میباشد.

در اکثر شرکتها و دفاتر کار در اتاقی که جهت استقرار میز کنفرانس یو شکل چندین نفره در نظر گرفته میشود به دلیل اینکه جایگاه شخص مدیر را از دیگر افراد حاضر در اتاق کنفرانس متمایز کنند در قسمت اصلی میز که جایگاه مدیر میباشد از صندلی گردان مدیریتی با پشت سری بلند استفاده میشود و به ترتیب سایر صندلیهایی که برای افراد استفاده میشود میتواند صندلی ثابت و یا صندلی گردان باشد ولیکن در هر حالت صندلی تالیف شده سایرین با صندلی جایگاه مدیر متفاوت است .

در اکثر صندلیهای مدیریتی وجود زیر سری در صندلی مشاهده میشود این زیر سری جهت راحتی شخص مدیر وهمینکه پشتی صندلی جلوه و نمای خاصی به صندلی گردان مدیریت میدهد
دردفاتر کار و سازمانهای امروزی نسبت به چندین دهه قبل بیشتر به طراحی وارگونومی صندلیهای اداری توجه میشود به علت دردهای مزمن کمر که ناشی از نشستن روی صندلی در ساعات طولانی میباشد راندمان کاری به شدت پایین میامد به همین علت سازندگان صنعت مبلمان اداری اللخصوص سازندگان صندلی گردان اداری توجه ونگاه خاصی به مبحث ارگونومی دارند.

در ساخت صندلی گردان مدیریتی علاوه بر زیر سری که در ذکر شد پشتی کمر هم یکی از مهمترین اجزا صندلی گردان اداری میباشد پشتی تالیف شده برای گودی کمرباید به گونه ای طراحی شود که کاربر احساس راحتی بکند.
در ساخت صندلی مدیریتی جکدار علاوه بر پشتی که گودی کمر را پر میکند خود کلاف صندلی که از جنس چند لایی میباشد به صورت اس مانند طراحی میشود که این کلاف باعث صحیح نشستن وپر کردن گودی کمر میشود .

شاید مساله کفی صندلی زیاد در هنگام خرید صندلی در نظر گرفته نشود ولی باید به این نکته متذکر شد که نشیمن صندلی اداری هم یکی از شاخصهای مهم درانتخاب صندلی گردان اداری میباشد .  نشیمن صندلی باید طوری باشد که وقتی روی صندلی نشسته ایم کمر وپاها در زاویه 90 درجه قرار گیرد وکفی صندلی 10 سانتیمتر از پشت زانو فاصله داشته باشد که این امر باعث میشود که کاربر برای مدت طولانی که در محل کار حاضر میباشد کمتر احساس درد وخستگی داشته باشد ومهمتر اینکه از عوارض ناشی از بد نشستن جلوگیری کند.

کلیه موارد ذکرشده علاوه بر صندلی مدیریتی برای صندلیهای گردان کارمندی وصندلی اپراتوری   و صندلی کنفرانسی نیز صدق میکند ولی با کمی تغییرات با صندلی مدیریت گردان
مساله حایز اهمیت دیگر در صندلی گردان مدیریتی مکانیزم به کار رفته در ساخت صندلی گردان مدیریتی میباشد که حتما در هنگام خرید صندلی مدیریتی باید به ان توجه داشت .

مکانیزمهای دو اهرمه ومکانیزم سینکرو مدیریتی دارای دسته تنظیم ارتفاع جک صندلی ودسته قفل کن صندلی در زوایای مختلف میباشد پس علاوه بر اینکه صندلی گردان مدیریتی دارای پشتی وزیر سری هست که مدیر را از ساییرین متمایز میکند از مکانیزم خاص وکفی طبی استاندارد برخوردار میباشد