انواع جالباسی ایستاده
رخت اویز پایه سنگی ایستاده   اداری انواع گوناگونی دارد ولی همه انها کاربرد واحدی دارند که قرار گرفتن البسه مازاد ولوازم اضافی مهمان مثل چتر وکیف از مهمترین انها میباشد.در واقع تفاوت رخت اویز تنها در شکل ظاهری انها میباشد ویا رنگ بدنه جالباسی ها با هم متفاوت میباشد که بعضی با روکش کروم واستیل میباشد وبرخی دیگر از رنگ الکترو استاتیک روکش ورنگ میشود.
رخت اویز ایستاده با جای چتر
برخی از مدلهای رخت اویز به صورت بدنه دو تکه میباشد که به راحتی باز وبسته میشوند که با قرار گرفتن حلقه بین دوبدنه امکان اویزان کردن برخی ملزومات از قبیل چتر را میسر میسازد.

نقش رخت اویز در نظم محیط کار
رخت اویز یکی از ملزوماتی واجب برای هر خانه ویا محیط کاری میباشد ونقش اساسی وپررنگی در نظم خانه ایفا میکند واز ریخت پاش البسه بر روی مبل ومیز واویزان کردن لباس بر روی درب جلوگیری میکند.

کارایی رخت اویز

هر روزه لباسهای زیادی هستند که مورد استفاده قرار میگیرند وبه همین خاطر تمیز و مرتب بودن البسه ،از اهمیت برخوردار است.بعد از استفاده هر باره لباسها اگر انها را بر روی رخت اویز اویزان کنیم ،به اراسته ان به هنگام استفاده مجدد کمک کرده ایم و از چوروک خوردن ان نیز جلوگیری میشود.

نوعی از رخت اویز که هم در ادارات وشرکتها وهم در منازل مورد استفاده قرار میگیرد ،رخت اویز ایستاده پایه سنگی میباشد. در خرید این محصول باید به وزن و جنس ان توجه کرد. رخت اویزهای ایستاده اکثرا پایه های سنگی دارند که از افتادن انها ،جلوگیری میکند.

رخت اویز ایستاده با دو نوع متریال ساخته میشوند که چوبی وفلزی هستند. نوع فلزی این محصول کاربردی تر میباشد و از قیمت پایین تری برخوردار میباشد ولی رخت اویزهای خوبی عموما به دلیل شکل ظاهری ان در منازل مورد استقبال قرار میگرد و بهای بیشتری برای خرید ان باید پرداخت شود.