در اتاق کنفرانس مجهز به پرده نمایش ،از چه نوع میزی استفاده کنیم؟
همان طور که در مباحث قبل اشاره شد،میز کنفرانس انواع واشکال گوناگونی دارد که یکی از مهمترین ان ،میز کنفرانس یو شکل میباشد که از مزیت ان میتوان به قرار گرفتن افراد زیاد در پشت میز کنفرانس یو شکل استفاده کرد .
از دیگر مزایای میز کنفرانس یو شکل میتوان به اتاق کنفرانسهایی که مجهز به پرده نمایشگر هستند اشاره کرد.زیرا این مدل میز با توجه به شکل ظاهریش ،که به صورت جلو باز میباشد ،امکان دیدن تصاویر بر روی پرده را برای همه افراد حاضر در پشت میز کنفرانس فراهم میکند.
در واقع باید به این نکته اشاره کرد که میز کنفرانس یو شکل ،فضا واتاق بزرگی را برای میز طلب میکند.ولی در اتاقهایی که طول زیادی ندارند وعریض هستند هم میتوان از میز یو شکل استفاده کرد.

در اکثر ادارات خصوصی و دولتی اتقهایی در نظر گرفته شده است برای برگزاری همایشها ،کنفرانسها ، ویا همچنین جهت جلسات کاری.

در این اتاقها معمولا پرده نمایشی روی یکی از دیوارهای سالن جلسات وجود دارد که در صورت لزوم ، فیلم وتصاویر پروژه ها و موارد مرتبط با ان را نمایش میدهد. میزی که در این اتاقا مورد استفاده قرار می گیرد تا از مدیران و اعضای شرکت کننده در جلسات دور ان بنشینند ، ویژگیهای خاصی دارد. این میزها به منظور استفاده در اتاقهای کنفرانس طراحی و ساخته شده اند. به طوری که اعضای شرکت کننده بتوانند به راحتی دور ان بنشینند. علاوه بر راحتی و رعایت استانداردها ،در این میزها ،زیبایی و هارمونی مد نظر قرار میگیرند به گونه ای که مدلها و طرح های متعددی از آن در بازار مبلمان اداری یافت میشود.

اساسی ترین نکته ای در که طراحی میزهای کنفرانسی در سالنهای مجهز به پرده نمایش مد نظر قرار میگیرد ، نوع قرار گیری میز و پرده نمایش میباشد به نحوی که همگان دید لازم را به پرده نمایش داشته باشند.