میز کنفرانس گرد
یکی دیگر از انواع میز کنفرانس،میز کنفرانس دوار وگرد میباشد .
درمیز کنفرانس دوار،یک میز دایرهای شکل که از چندین میز تشکیل شده است در وسط اتاق قرار میگیرد وصندلیهای کنفرانس که میتواند ثابت ویا چرخدار باشد،به دور آن به صورت دایره ونیم دایره چیده میشوند.
در این نوع میز کنفرانس همانند میز یو شکل ،نفرات دید لازم وکافی را به پرده نمایش ورییس دارند.

المانهای میز کنفرانس

میزهایی که برای جمع شدن مدیران و شرکت در جلسات مهم ،مورد استفاده قرار میگیرد ، علاوه بر کارایی و داشتن استاندارد های مناسب یک میز کنفرانس ، باید تمامی المانهای زیبایی را داشته باشند. این نوع میزها در شکل ورنگهای متفاوت قابل سفارش ، ساخت و اجرا هستند وهر ارگانی میتواند نسبت به فضای داخلی اتاق کنفرانس خودشان ،میز مد نظر خود را تهیه کنند.

تناسب میزهای کنفرانس با صندلیهای اداری

صندلیهایی که پشت این نوع میزها قرار میگیرند ، باید متناسب با نوع میز و دکوراسیون اتاق تهیه شوند و همخوانی لازم را داشته باشند. صندلیهایی که در پشت این نوع میزها قرار میگیرند میتواند به صورت پایه ثابت کنفرانس و یا به صورت گردان چرخدار باشد . هر کدام از این نوع صندلیها متناسب میز کنفرانسی میباشد و کارایی مخصوص به خود را دارند.  در میزهای کنفرانسی به صورت یو شکل ، افراد ونفرات بالا دستی در قسمت بالای میز مینشینند که معمولا برای انها از صندلیهای بلندتر ، نسبت به مابقی نفرات حاضر در سالن در نظر میگیرند.

سایز صفحه و ارتفاع میز باید طوری در نظر گرفته شود که تعداد مشخصی صندلی دور آن جای بگیرد و اعضا بدون ایجاد مزاحمت برای یکدیگر بتوانند به راحتی دور میز رفت و آمد ، بکنند. تمام مطالب فوق به نحوه انتخاب شما در یک اتاق کنفرانس کمک شایانی میکند تا مجموعه شما مجهز به یک سالن استاندارد و مطلوب و زیبا گردد.