علت استفاده از کمد بایگانی فلزی در ادارات چیست؟
به احتمال زیاد برایتان پیش امده که به ادارات دولتی ویا سازمانها مراجعه کنید ومطمعنا مشاهده کرده اید که در اتاقها ،برای بایگانی اسناد ومدارک از کمدهای فلزی بایگانی استفاده میکنند.
کمد بایگانی فلزی به دلیل مقاومت بالا در برابر اتش سوزی وداشتن امنیت بیشتر ،مورد توجه سازمانها ،به خصوص مراکز انتظامی وقضایی هستند.
در مراکز انتظامی وقضایی به دلیل وجود پرونده ومدارک بسیار مهم ،کمد بایگانی از ابزارهای کاربردی مهم محسوب میشود وکمد به دلیل داشتن عمق بیشتر،قابلیت قرارگرفتن انواع زونکن فلزی ومقوایی را دارد.

ظرفیت کمد های بایگانی فلزی
کمد بایگانی دارای 4 طبقه فلزی میباشد که باعث ایجاد 5 فضا برای بایگانی انواع زونکن ودیگر لوازم اداری ،مورد استفاده قرار میگیرد.
به طور کلی در 5 فضای کمد ،امکان چیدمان 60عدد زونکن با عرض 8 سانتی متر وجود دارد که در صورت داشتن زونکنهای متفاوت دیگر به شرح زیر میباشد.
چیدمان زونکن با عرض 2/5 سانتی متر در 5 طبقه به تعداد 100عدد
چیدمان زونکن با عرض 4/5 سانتی متر در 5 طبقه به تعداد 80عدد

ابعاد کمدهای بایگانی وتحمل وزن طبقات ان
همان طور که در مطالب قبلی ذکر شد کمدبا 4 طبقه فلزی با احتساب طبق اول ،به 5 فضای استاندارد تقسیم میشود.لازم به ذکر میباشد که جا به جایی طبقات به راحتی صورت میگیرد زیرا طبقات کمد به وسیله خار طبقه که در بدنه کمد طراحی شده است ،امکان تنظیم وتغییر فاصله بین طبقات را میسر میسازد

ابعاد استاندارد کمد های بایگانی فلزی به ارتفاع 195 وطول 95 وعرض 40 سانتی متر میباشد.
طول هر طبقه کمد حدود 93 سانتی متر میباشد که میتواند وزن 80 کیلوگرم بار را تحمل کند.
چه کمدی برای نگهداری اسناد ومدارک مناسب است؟
قفل کمد بایگانی از نوع کلید خور میباشد که بر روی دستگیره سوار شده است واز استقامت نسبتا خوبی برخوردار میباشد ولی اگر میخواهیم خیال اسوده ای برای نگهداری اسناد داشته باشیم ودسترسی به ان غیر ممکن باشد،باید از کمد بایگانی باقفل رمز دار تهیه کرد.