نقد و بررسی

  1. صندلی مناسب باغ و فضای باز
  2. حصیر بافت
  3. تنوع رنگ
  4. پلاستیکی
  5. دسته دار