1. میز کانتر بانکی
  2. شیشه خور
  3. متریال ام دی اف
  4. تنوع رنگ
  5. امکان هر نوع تغییرات