1. میز کانتر
  2. شیشه دار
  3. متریال ام دی اف
  4. تنوع رنگ
  5. امکان هر نوع تغییرات