1. میز کانتر اطلاعات
  2. ترکیب فلز و ام دی اف
  3. بسیار مدرن
  4. کاربری گوناگون
  5. تنوع رنگ