1. میز کانتر
  2. متریال ام دی اف
  3. کاربرد گوناگون
  4. تنوع رنگ
  5. امکان هر نوع تغییرات