1. میز رزرویشن هتلی
  2. میز اطلاعات
  3. متریال ام دی اف
  4. تنوع رنگ وسایز
  5. کاربرد گوناگون