1. میز کانتر
  2. مخصوص اطلاعات واملاک
  3. متریال ام دی اف
  4. تنوع رنگ وسایز
  5. کاربرد گوناگون