1. میز کانتر
  2. تمام ام دی اف
  3. تنوع رنگ
  4. امکان هر نوع تغییرات