1. میز کانتر شیشه دار
  2. تنوع رنگ
  3. متریال ام دی اف
  4. امکان هر نوع تغییرات
  5. کانتر بانکی