1. صندلی نهارخوری
  2. فریم فلزی
  3. رنگ کوره ای
  4. پایه چوب راش