1. میز وصندلی نهار خوری
  2. فلزی
  3. رویه شیشه وام دی اف