1. صندلی اپن
  2. صندلی کافه و رستوران
  3. صندلی پایه بلند
  4. کف وپشت فایبر پلاستیکی
  5. پایه استیل
  6. تنوع رنگ
  7. شکیل