1. صندلی نهار خوری چوبی
  2. صندلی رستورانی چوبی
  3. چوب راش
  4. تنوع رنگ
  5. روکش چرم وپارچه