1. صندلی امفی تاتر
  2. صندلی سالن سینما
  3. تنوع رنگ
  4. روکش پارچه
  5. کف تاشو
  6. فوم سرد