1. سطل زباله پلاستیکی
  2. پدال دار
  3. چرخدار
  4. دربدار
  5. تنوع رنگ