1. صندلی نهار خوری چوبی
  2. صندلی رستورانی چوبی
  3. روکش پارچه وچرم
  4. چوب راش
  5. تنوع رنگ
  6. کف فوم