1. صندلی نهار خوری چوبی
  2. صندلی رستورانی
  3. چوب راش
  4. کف فوم
  5. تنوع رنگ
  6. روکش چرم وپارچه