1. میز کارگروهی اداری
  2. میز 4 نفره
  3. امکان هر نوع تغییرات
  4. تنوع رنگ
  5. میز اداری گروهی
  6. جنس پایه از فلز و ام دی اف
  7. متناسب با فضای متقاضی