میز کارگروهی اداری
میز 4 نفره
امکان هر نوع تغییرات
تنوع رنگ
میز اداری گروهی
جنس پایه از فلز و ام دی اف
متناسب با فضای متقاضی