مبلمان اداری
باتوجه به گذشت زمان درجوامع بشری همه چیز رو به تغییر بوده و هست . مبلمان اداری نیز که شامل میز و صندلی و پارتیشن است از این قضیه مستثنی نبوده ونیست. به طور مثال همانطور که ساختمان و خانه و اتومبیل در طول سالیان متمادی روز به روز از نظر شکل و طراحی و ساخت روند رو به رشدی را دارا بوده است مبلمان اداری نیزبه همین شکل از نظر فرم طراحی و ارگونومی روز به روز رو به جلو و در حال پیشرفت بوده است .

همانطور که اشاره شد مبل اداری با توجه به گذشت زمان هر روز در حال تغییر بوده که در کشور عزیز خودمان ایران نیز تغییر در صنعت مبلمان اداری را میتوان لمس کرد. در زمانهای قبل شکل و فرم و حتی وزن میزهای اداری و صندلی گردان و حتی خود مبلی اداری تا به امروز بسیار بسیارتغییر داشته است. مبل اداری در سبکهای مختلف تولید میشود.

در سالیان دور و یا حتی اواخر دهه پنجاه شمسی ،که در کشورمان از نظر سیاسی به سرعت در حال تغییرات بود . این تغییرات در پیکره اصلی نظام شکل در بخشهای مختلف شکل میگرفت. در سالهای اولیه تمام رسان ومدیران در بخشهای مختلف ،در زمینه ساختار و شکل گیری تشکیلات خود فکوس میکردند.

هیچ سازمان و ارگان و اداره ای به فکر ملزومات اداری مثل میز و صندلی و کتابخانه وسایر اقلام مصرفی نبود . ولی با گذشت یک دهه پس از انقلاب و رسمیت یافتن جمهوری اسلامی در کشور ،تغییرات در بخشهای دیگر کشور صورت گرفت .تغییرات سیاسی ،اجتماعی ،تغییر در سبک زندگی شهری که بخش از این تغییرات ،گسترش اصناف گوناگون بود.

یکی از اصناف که شکل گرفت و نیاز مبرم به ان بود در زمینه مصنوعات چوبی وفلزی بود.

مبلمان اداری و شهری به سرعت تغییر کرد و این تغییرات را در ادارات و بیمارستانها و یا منازل ،به سهولت مشاهده ول مس میشد. بله امروزه ملزومات اداری از میز و صندلی و کتابخانه و غیره ، یکی از اساسی ترین بخشهای هر شرکت میباشد .