برای تهیه یک میز مدیریت باید وسواس بیشتری به خرج داد

اتاق یک مدیر و و سایل و ملزومات ان تاثیر مستقیم بر روی دیگر کارمندان و مهمان دارد.یکی از مهمترین ابزارهای کاربردی در ان اتاق میز مدیریت میباشد که مدیران بر اساس سلایق خود ان را تهیه میکنند .

میزهای اداری مدیریتی انواع مختلف دارند بعضی از مدیران میز مدیریت ال را میپسندد و گاهی برخی دیگر از مدل میز با فایلینگ متصل و یا مجزا استفاده میکنند . انچه در تمام انها باید در نظر داشت ،دقت در خرید میز یک مدیر میباشد که از تمام جهات عالی و خاص باشد و بیانگر و نشان دهنده شان یک مدیر باشد.

اتاق مدیریت در واقع الگوی یک شرکت و سازمان میباشد و معمولا  مجموعه بهترینها در ان اتاق جمع شده اند. در بعضی از شرکتها به دلیل کاهش هزینه های خود ،به دکوراسیون و تهییه ملزومات اهمیت نمی دهند و ان را امری بیهوده تلقی میکنند و بالعکس هستند سازمانهایی که برای اجرای دکوراسیون خود ،پلن به پلن ، برنام دارند وبر اساس ساختار داخلی که مد نظر دارند ، اقدام به تهیه و خرید میز و صندلی و سایر لوازم  میکنند و برای دقت در اجرای کامل دکوراسیون داخلی خود ، وسواس به خرج میدهند تا به ان ایده خاص و اهدافی که در سر دارند ،برسند . این نوع سازمانها در تمام موارد و بخشهای خود دارای برنامه از پیش تعیین شده هستند.

 

ابعاد و شکل میز مدیریتی با میز سایر کارمندان بسیار متفاوت میباشد معمولا ابعاد وسایز میز مدیریتی از میزهای اداری کارمندی و میزهای اداری کارشناسی و میز منشی بزرگتر میباشد .

معمولا میزهای مدیریتی دارای ال مجزا وفایلینگ میباشد پس برای تهیه میز اداری باید با توجه به سمت و نوع کار پرسنل شرکت و ادارات میز مناسب را انتخاب کرد .رعایت استاندارد و اصول ارگونومی فقط شامل میز ریاستی مدریتی نیست ، بلکه هنگام تهیه وخرید میزهای کارمندی میز منشی میز کارگروهی وحتی میزهای کنفرانس باید به ان توجه کامل داشت