مفهوم صندلی کنفرانس
همان طور که قبلا اشاره شد صندلی اداری به انواع زیادی تقسیم میشود که یکی از انها صندلی پایه کنفرانسی میباشد.
صندلی کنفرانسی محصولی میباشد که بیشتر در سالنهای اجتماعات و اتاق کنفرانس مورد استفاده قرار میگرد و یا همچنین در بعضی موارد به عنوان صندلی مهمان نیز استفاده میشود.
صندلی کنفرانسی همواره با پایه ثابت طراحی وتولید میشود که این مشخصه اصلی ترین تفاوت ان را با صندلیهای اداری در بر میگیرد.

مشخصات وکاربرد صندلی کنفرانس

به طور کلی اگر بخواهیم حساب کنیم،کارمندان یک سوم زمان زندگی خود را در محل کار سپری میکنند.
همانطور که رعایت اصول ارگونومی در ساخت صندلی گردان مدیریتی وکارمندی مهم میباشد،در طراحی صندلی کنفرانسی نیز به این مساله توجه ویژه ای میشود.

در اتاق کنفرانس وسالن جلسات که دارای میزهای بزرگ و یو شکل هستند ،انتخاب یک صندلی کنفرانسی با پایه های ثابت ،برای چیدمان دور میز بسیار مهم میباشد.

صندلیهای اتاق کنفرانس باید در یک ردیف قرار گرفته باشند و مانند صندلی اداری دارای پشتی اس مانند داشته باشند.در واقع در یک اتاق کنفرانس بهترین صندلی علاوه بر ظاهر خوب و رعایت ارگونومی اصولی ،میتواند محیطی امن برای یک بحث کاری را برای شما رقم بزند.

اصول چیدمان صندلی کنفرانسی
هنگامی که شما کارمندان را برای یک جلسه کاری در اتاق کنفرانس فرا میخوانید،امید میرود که کارمندان با اسایش کامل به سخنانتان توجه کنند.
اصولی که برای چیدمان اتاق کنفرانس باید در نظر گرفت،نحوه قرار گرفتن صندلیها در کنار یک دیگر میباشد.

معمولا در اتاق کنفرانس برای هر صندلی فضایی معادل 60 سانتی متر در نظر گرفته میشود. همچنین صندلی اتاق کنفرانس باید همخوانی لازم با میز را داشته باشد به طوریکه پس از تمام جلسه صندلی به طور کامل زیر میز قرار گیرد.

انتخاب صندلی کنفرانس مناسب
همان طور که در ساخت و طراحی صندلی گردان وجود دسته لازم بود ،و علاوه بر شکل ظاهری به رفع خستگی کارمندان کمک میکرد ،در صندلی کنفرانسی نیز همین مطلب صدق میکندو انتخاب صندلی کنفرانسی با دسته میتواند گزینه بهتری برای اتاق جلسات باشد.

در صورتیکه صندلی انتخابی دسته دار باشد باید به جنس رویه دسته دقت لازم را کرد،که دسته ها از جنس فوم انتگرال و نرم باشند به نحوی که با قرار گرفتن ارنج از فلز میباشد که با روکش رنگ کوره ای استاتیک و روکش کروم تولید میشود،به مطابق سلیقه افراد مختلف باشند.

پایه های صندلی کنفرانسی که معمولا فلزی هستند ،باید الیاژ و چگالی لازم راداشته باشند ،زیرا تمام فشار وارد شده به صندلی روی پایه میباشد و پایه استحکام صندلی را تضمین میکند.