انواع پارتیشن
پارتیشن از انواع گوناگونی برخوردار میباشد که مهمترین ان پارتیشن تک جداره و پارتیشن دوجداره  میباشد که هر کدام از انها به اشکال مختلف ومتریال گوناگون در شرکت دکوزینو با مناسبترین قیمت ممکن به درخواست مشتریان محترم عرضه وتولید میشود.
متریال مصرفی در ساخت پارتیشن ،عموما از ام دی اف ،الومینیوم وشیشه میباشد که شکل وفرم کلی پارتیشن را تشکیل میدهد وبه طریق مختلف قابل ترکیب میباشد.
پارتیشن تک جداره
همان طور که از نام ان پیداست در این نوع پارتیشن از قابهای یک تکه تشکیل شده است واز وزن کمتری نسبت به نوع دو جداره برخوردار میباشد وتنها دارای یک جداره میباشد ونسبت به پارتیشن دو جداره از قیمت کمتری برخوردار میباشد

پارتیشن دو جداره
یکی از پرکاربرد ترین نوع پارتیشن در تفکیک وجداسازی شرکتها ،پارتیشن دو جداره میباشد که به صورت تمام ام دی اف ویا ترکیب ام دی اف وشیشه تبدیل میشود.
اگر میخواهیم اتاق ویا محیطی اگوستیک وبه دور از سر وصدای محیط پیرامون خودمان داشته باشیم،پارتیشن دوجداره بهترین گزینه ممکن برای تحقق این امر میباشد.
پارتیشن دو جداره نسبت به نوع تک جداره از استحکام ومقاومت بیشتری برخوردار میباشد ودر نوع دو جداره امکان نصب پرده در بین جداره امکان پذیر میباشد که باعث ایجاد محیط واتاق خصوصی را فراهم میکند وپرده به وسیله ولوم میتواند باز وبسته شود

انواع شیشه پارتیشن
شیشه در طراحی انواع پارتیشن کاربرد دارد که باید از ضخامت لازم وکافی برخوردار باشد .
نوع شیشه مصرفی در پارتیشن به صورت ساده وشفاف ویا شیشه سند بلاست میباشد که در نوع سند بلاست به صورت راه راه ویا تمام سند بلاست میباشد که از ورود مستقیم نور به داخل اتاق جلوگیری میکند. سرعت بالای اجرای پارتیشن بدون کوچکترین استفاده از مصالح ساختمانی منجر به محبوبیت پارتیشن بین ادارات وشرکتها شده است. در واقع پارتیشن دیوارکشی با ام دی اف  ،فلز وشیشه به جای دیوار کشی با گچ وسیمان میباشد.